Våra medarbetare

 

Eva Sterte
VD
Tel: 070-856 39 56
eva.sterte@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: styrning och förädling av bolagets områden och verksamhet. Administration. Marknadsfrågor. Pressansvarig.

Conny Niklasson
Projektchef
Tel: 072-724 39 50
conny.niklasson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Karin Buzzi-Donato
Administrativ chef
Tel: 018-727 03 53
karin.buzzi-donato@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, ekonomi m.m.

Kurt Geschwindt
Fastighetschef
Tel: 018-727 03 39
kurt.geschwindt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Magnus Lohe
Chef marknad och affärsutveckling
Tel: 0730-79 86 66
magnus.lohe@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: affärsutveckling, processledning och marknadsfrågor på strategisk nivå

 

Åsa Gertz
Projektledare marknad/kommunikation
Tel: 076-140 09 83
asa.gertz@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: Arbetar operativt med bolagets marknadskommunikation

Outi Kilkki
Hållbarhetsstrateg
Tel: 076-696 57 49
outi.kilkki@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: hållbarhet, miljö

Johan Quarfordt
Projektledare
Tel: 070-370 32 84 / 018-727 02 75
johan.quarfordt@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare nya Studenternas

Alexander Persson
Projektledare
Tel: 072-468 25 99 / 018-727 02 49
alexander.persson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare investeringsprojekt

Freddie Norman
Projektledare
Tel: 076-695 67 71 / 018-727 02 86
freddie.norman@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare nya isarenan på Gränby sportfält  

Daniel Jansson
Projektledare
Tel: 076-696 26 40 / 018-727 03 86
daniel.jansson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: projektledare investeringsprojekt

Jan Åkerlund
Tekniskt ansvarig
Tel: 018-727 02 74
jan.akerlund@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. .

Ann-Kristin Volby
Förvaltare
Tel: 018-727 02 71
ann-kristin.volby@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.  

Matilda Freij
Uthyrare/Förvaltare
Tel: 018-727 08 24
matilda.freij@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: uthyrning lokaler på Studenternas, förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.   

Malin Hållkvist
Förvaltare
Tel: 018-727 02 96
malin.hallkvist@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.   

Magnus Pettersson
Förvaltare
Tel: 018-727 02 95
magnus.pettersson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter. Ansvarig för dessa anläggningar.   

Johan Larsson
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 94
johan.larsson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Michael Ling
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 58
michael.ling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Peter Frodemo
Drifttekniker
Tel: 018-727 02 26
peter.frodemo@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Mattias Tannfors
Fastighetstekniker
Tel: 018-727 02 97
mattias.tannfors@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Michell Klasson
Fastighetstekniker
Tel: 018-727 02 91
michell.klasson@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Karin Hessling
Redovisningsekonom
Tel: 018-727 02 87
karin.hessling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: ekonomi och redovisning

Elvira Hadziagovic
Ekonom
Tel: 072-724 39 51
elvira.hadziagovic@sportfastigheter.se 

Ansvarsområde: fakturahantering, ekonomi och redovisning

Helena Nordling
Administratör
Tel: 072-468 63 64 / 018-727 02 76
helena.nordling@sportfastigheter.se

Ansvarsområde: administration, registrator, m.m.