Projekt

Vi arbetar kontinuerligt med om- och tillbyggnation av våra anläggningar för att säkerställa att våra fritids-, idrotts-, evenemangs- och rekreationsanläggningar fyller sin funktion. För att uppnå bästa resultat för vi en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster, föreningar, besökare och företagare.

I menyn till vänster finner du information om våra större projekt.


Exempel på fler projekt:

Bälingebadet

Nyrustade duschrum och bastu samt renovering av bassänger under 2017.

Bälinge IP

Konstgräsplan anlagd våren 2015. Belysning monterad vår/sommar 2017.

Fjällnora friluftsområde

Utvecklingsplan för rekreationsområdet är under upprättande av hyresgästen.

Gamla Uppsala sporthall

Energieffektivisering genomförd under 2017.

KAP evenemangsområde

Omfattas av utvecklinsgplan för Södra Åstråket.

Lindbackens idrottshall

Vid  skolan i Lindbacken byggs en fullstor idrottshall med en läktarkapacitet om 60-70 platser och en fritidsklubb. Färdigt oktober 2019.

Lurbo ridanläggning

Ledarmaturer har monterats vid ridbanan utomhus.

Parksnäckan teater

Diverse renovering av snickerier som t.ex. bänkar, utvändig bättringsmålning genomfört 2017.

Rörken motorsportområde

Fasadrenovering WC-bod samt fasadmålning omklädningsbyggnad under 2017.

Sandviksbadet - Björklinge bad och camping

Renovering av omklädningsrum och duschar 2017. Nytt tak på kanotförråd 2017.

Storvreta idrottshall

Ny idrottshall för innebandy, handboll m.fl. inomhussporter. Den nya hallen är ihopbygd med den befintliga hallen vid Ärentuna skola. Hallen har läktare för 290 åskådare, servering, föreningskansli, omklädningsrum för hallen och konstgräsplanen m.m. Invigd februari 2018. Hallen har en hög miljöprofil och är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld.

Sunnersta kanothus

Takbyte till båthus samt fasadmålning under 2017.

Ulva kvarn

Utvecklingsplan för området tas fram.

Vattholma IP

Fasad- och fönstermålning under våren 2017.

Årsta IP

Ny konstgräsplan sommaren 2018.

Österängens IP

Tillbyggnation för seriespel i amerikansk fotboll , förutsättningar bibehålls och förbättras för övrig idrott. Nya läktare, nya omklädningsrum och serveringsmöjligheter m.m. skapas.