Bandyområdet på Studenternas

Den klassiska bandyarenan flyttas på rekordtid

Webbkamera Studenternas bandy - Klicka på länken så kan du se vad som händer just nu nere på Studenternas bandyområde.

I samma ögonblick som domaren blåste av SM-finalen i bandy i mars 2019 rullade schaktmaskinerna ut på isen. På kort tid ska båda planerna flyttas för att ge plats åt en ny vägsträckning av Ulleråkersvägen.

Beslut har tagits om att bygga en bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning för att avlasta den befintliga Islandsbron. I och med det får Ullåkersvägen en delvis ny sträckning, vilket i sin tur påverkar den klassiska bandyarenan Studenternas. Det innebär att de två bandyplanerna behöver flyttas ca 15 meter närmare ån.

Det är i princip bara läktaren som inte påverkas i nuläget. Planerna rivs upp och saneras, cirka 9 000 kubikmeter massor schaktas bort. Den södra planen gjuts i betong för att kunna användas även på sommarhalvåret medan den norra planen förläggs i grus. Bland annat läggs cirka 200 000 meter plastslang för kyla i pisterna, 30 000 kvadratmeter isolering under pisterna samt 8 000 kvadratmeter armering under den pist som gjuts i betong.

En annan konsekvens av planflytten är att stängsel och biljettentréer behöver rivas och byggas upp igen. Det kommer att göras en omdisponering av entréområdet i söder. Även tre belysningsmaster behöver flyttas vilket innebär att 140 strålkastare, som sitter monterade på totalt sex belysningsmaster, också ska riktas om.

Flytten av ispisterna innebär även att en wc-byggnad och det befintliga ismaskinsgaraget rivs. Garaget byggs sedan upp på andra sidan planen. Byggnationen av en ny teknikbyggnad har påbörjats, den kommer att innehåller ett ställverk och en kylanläggning för isproduktion.

Allt ska vara färdigt i mitten av oktober 2019, vilket kräver minutiös planering. Eftersom både Ullåkersvägen och Studenternas fotbollsplan byggs om samtidigt är det extremt många som jobbar i området.