Gränby isarena

Ny isarena, Gränby sportfält

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019 att en ny isarena ska uppföras på Gränby sportfält. Isarenan ska uppfylla kraven för seriespel i högsta serien i ishockey, SHL, samt svara mot kraven för konståkning på SM-nivå. Event, som konserter, ska också kunna genomföras i arenan.

Arenan kommer att placeras på den östra delen av sportfältet, norr om de befintliga ishallarna. En förstudie har genomförts och arbetet med att ta fram programhandlingar påbörjas under augusti 2019.

Under våren 2020 påbörjas projektering och hösten 2021 drar byggproduktionen igång.

Isarenan beräknas vara färdigställd 2023.

Publikkapacitet 5 000 åskådare.

Yta ca 13 500 m2

Om- och tillbyggnad ishall A-C, Gränby sportfält

Då en ny arena för elitspel- och tävlingar ska byggas ska de befintliga ishallarna A, B och C renoveras och utvecklas för breddidrott.

Projektet kommer att innefatta omklädningsrum, förråd, lokal för fysträning, ytor för vaktmästeri med flera efterfrågade rumsfunktioner för främst konståkning, ishockey och bandy.

Renovering, om- och tillbyggnad kommer att pågå under flera år och kan slutföras först efter att den nya arenan är färdigbyggd 2023.